Maak de stad daagt Antwerpenaars uit

De participatiebeweging Antwerpen aan 't woord daagt met de nieuwe website 'Maak de Stad' Antwerpenaars uit om mee na te denken over de uitdagingen waar Antwerpen voor staat.
De site laat toe om niet alleen melding te maken van de uitdagingen, maar ook om oplossingen naar voor te schuiven. Andere bewoners kunnen hierover via de site over meedenken.

Uniek aan de website is dat het ook gebruik maakt van de sociale media. Dit cocreatieplatform is uniek voor Vlaanderen. In buitenlandse steden, zoals New York, is zo'n platform een succes.

Meer informatie vindt u op www.maakdestad.be.

admin01 | 17:43 - 15/05/12